IRIS
IRIS

آیریس یک انجمن غیر انتفاعی است که هدف آن کمک به ایرانیانی است که در اعتراضات ۱۴۰۱ و در سال های اخیر در ایران از ناحیه چشم آسیب دیده اند. در اواخر سال ۲۰۲۲ بسیاری از ایرانیان به مرگ مهسا امینی اعتراض کردند. دختری که به دلیل داشتن حجاب نامناسب جان خود را از دست داد. در نتیجه مرگ او، بسیاری در اعتراض به خیابان های ایران ریختند. تخمین زده می شود که بیش از ۱۰۰۰ معترض به طور کامل یا جزئی بینایی خود را بر اثر برخورد مستقیم تراشه های پینت بال یا گلوله های ساچمه ای از دست داده اند که از سلاح های نیروهای امنیتی شلیک شده اند.
این نوع صدمات چشمی می تواند بسیار ویرانگر وتغییردهنده مسیر زندگی افراد آسیب دیده باشد. برای بسیاری از دست دادن بینایی دائمی است. چشم یکی از معدود اندام هایی است که نمی توانند (به طور کامل) پیوند شوند. به همین دلیل این قربانیان برای همیشه دچار آسیب های عاطفی، روانی و اجتماعی خواهند شد.

Saman

سامان یک جوان ایرانی حدودا 30 ساله بود که به چشمش تیر مستقیم شلیک شد.
ضربه مستقیم به چشم چپ در اعتراضات 1401. او برای حفظ سلامت چشم خود به چندین عمل جراحی نیاز دارد.
از این حادثه هولناک، هر چند چشمش را از دست داده است اما بینایی خود را برای مبارزه از دست نداده است.

کیمیا زند، یک دختر 26 ساله است که یک چشم خود را به دلیل تیری که مستقیماً توسط نیروهای امنیتی به سمت او شلیک شد، از دست داد. این حادثه وحشتناک در حین یک تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به قتل مهسا رخ داد. او به طور ناگهانی توسط نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت. او بینایی خود را در اثر شلیم مستقیم گلوله تفنگ پینت بال به چشمش از دست داده است و بر اثر آن مجبور به ترک کار شده است.

Raheleh Amiri

راحله در یکی از اعتراضات کرمان شرکت کرد. او جزو اولین موج معترضان زن به بی حجابی بود که به او تیراندازی شد. یکی از گلوله ها به چشم راست او ضربه زد که منجر به از دست دادن کامل بینایی در آن چشم شد.

به طور خاص، اهداف جامعه ما این است که:

  • در جریان درمان پزشکی به هر یک از معترضانی که در ایران دچار جراحت چشم شده اند کمک کنیم
  • در صورت امکان در جمع آوری وجوه و سرمایه برای کسانی که قادر به پرداخت هزینه درمان مربوط به چشم نیستند کمک کنیم.
  • قربانیان را به مراکزی هدایت کنیم که حمایت عاطفی و روانی برای آنها یا خانواده هایشان را فراهم آورد.